UNIWERSYTET RZESZOWSKI laureatem programu Najwyższa Jakość Quality International 2015

26.08.2015
Uniwersytet Rzeszowski otrzymał Złote Godło - Najwyższa Jakość Quality International 2015 w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości – w ramach realizacji projektów unijnych.

Wydział Medyczny - listy rankingowe z dnia 28.08.2015 r.

28.08.2015
Zweryfikowane listy rankingowe z dnia 28.08.2015 są już dostępne.

REKRUTACJA pracowników UR na wyjazdy za granicę

27.08.2015
REKRUTACJA pracowników UR na wyjazdy za granicę w roku akademickim 2015/2016 w ramach Programu ERASMUS+

ŻŁOBEK PICCOLO

20.08.2015
Żłobek PICCOLO zaprasza dzieci studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

ELEKTRONICZNE SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENTA UR

19.08.2015
W związku z uruchomieniem w portalu Wirtualna Uczelnia – zakładki „Domy Studenckie” - doktoranci/studenci zobowiązani są do wypełnienia wniosku o przyznanie miejsca w Domach Studenckich elektronicznie na Wirtualnej Uczelni (wu.ur.edu.pl)

Zmiana siedziby Inspektoratu BHP i OP

10.08.2015
W dniu 10.08.2015 r. Inspektorat BHP i OP UR został przeniesiony do Domu Studenckiego „Hilton” ul. M. Ćwiklińskiej (Zalesie) pok. 13 i 14.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

27.07.2015
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.