Konferencja "Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów"

18.07.2014
Zapraszamy osoby zainteresowane kształceniem dydaktycznym doktorantów oraz podnoszeniem kompetencji dydaktycznych kadry kształcącej Państwa uczelni do udziału w jednodniowej konferencji "Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów", która odbędzie się w dniu 12 września (w godz. 9.00-18.00) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Nabór do Projektu Staż Sukcesem Naukowca

16.07.2014
Projekt „Staż Sukcesem Naukowca – II edycja” (SSN II) to niezwykła okazja do sprawdzenia w praktyce wiedzy, którą pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni zdobyli na uczelni lub w jednostce naukowo-badawczej. Udział w projekcie umożliwia naukowcom odbycie stażu w wybranym podkarpackim mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie i tym samym podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności danej branży. Staż trwa 6 miesięcy (możliwe są krótsze staże trwające minimum 3 miesiące).

K o m u n i k a t

16.07.2014
Dział Spraw Osobowych prosi nauczycieli UR , którzy w ramach podwyżki płac otrzymują tzw. wynagrodzenie projakościowe o zgłaszanie się w terminie do 28 lipca br. ( ul. Rejtana 16 C, pok. 14, 17 i 18 ) w celu podpisania Aneksów do umów o pracę.

UWAGA: WYCIECZKA NA CHORWACJĘ…

01.07.2014
Dział Spraw Osobowych informuje, że wycieczkę na Chorwację w dniach od 05.09 – 14.09.2014 r. oraz 07.09. – 16.09.2014 r. zorganizuje zgodnie z przetargiem Biuro Podróży EL HOLIDAY, Rzeszów, ul. Ustrzycka 101( Pani Ewelina Lubczyńska tel. 604 247 912).

WYDZIAŁ MUZYKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ZAPRASZA

15.07.2014
NA 4 –semestralne studia podyplomowe (październik 2014-czerwiec 2016) MUZYKOTERAPIA

Tytuł Doctora Honoris Causa dla dr hab. prof. UR Marka Palucha

09.07.2014
W dniu 29 maja 2014 r. Rektor i Senat Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim nadał tytuł Doctora Honoris Causa dr hab. prof. UR Markowi Paluchowi, pracownikowi naukowemu Wydziału Pedagogicznego UR.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów

07.07.2014
Porównywalne – nieporównywalne: metoda komparatystyczna (plik PDF)