Letnia Szkoła Języka Angielskiego.

09.06.2015
Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na Intensywny kurs języka angielskiego przed wyjazdem wakacyjnym.

Dwaj profesorowie UR wybrani członkami PAU.

30.06.2015
20 czerwca decyzją Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Umiejętności dwaj profesorowie Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. dr hab. Sylwester Czopek archeolog, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. Tadeusz Boruta z Wydziału Sztuki UR zostali wybrani członkami PAU (odpowiednio: Wydział II Historyczno-Filozoficzny i Wydział VI Twórczości Artystycznej). To wyraz wielkiego uznania dla ich dorobku naukowego i artystycznego,a zarazem splendor dla naszej Uczelni.

Ogłoszenie.

30.06.2015
Dział Organizacyjno - Prawny informuje, że w dniu 3 lipca 2015 r. nie pracuje Kancelaria Ogólna z powodu remontu. Wszystkie jednostki proszone są o dostarczenie poczty do czwartku 2 lipca 2015 r.

UWAGA!!!

30.06.2015
SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA, II STOPNIA, JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ STUDIÓW III STOPNIA

OGŁOSZENIE !!!

30.06.2015
do studentów/doktorantów, którzy złożyli lub będą składać wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w systemie WIRTUALNA UCZELNIA

OGŁOSZENIE

29.06.2015
Od 3 lipca 2015 r. z powodu remontu holu w bud. A2 wejście na piętra budynku odbywać się będzie klatką schodową od strony przychodni „ MEDYK”.

UWAGA STUDENCI !!

29.06.2015
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR poszukuje studentów – wolontariuszy do pomocy podczas letniego obozu z nauką jazdy konnej w terminie 08 – 15 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW.

26.06.2015
Uniwersytet Rzeszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.