DZIEKAN WYDZIAŁU EKONOMII UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO OGŁASZA REKRUTACJĘ NA VI EDYCJĘ ROCZNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

16.10.2014
Studia (realizowane jako grant NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej) przeznaczone są dla osób zainteresowanych poznaniem zasad polityki fiskalnej w unii walutowej, działaniem Europejskiego Banku Centralnego oraz integracją rynków walutowych w UE. Tematyka zajęć obejmuje także problematykę konkurencyjności strefy euro oraz zagadnienia kryzysu gospodarczego i jego skutków dla polskiej gospodarki.

O G Ł O S Z E N I E

24.10.2014
Informacja dla osób, które nie zdążyły nabyć biletów do kina Helios w poprzednim terminie

Godziny rektorskie w dniu 10.XI.2014r.

24.10.2014
dla studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich

Wystawa fotografii Marka Bebłot „Lusławice – pomiędzy muzyką a ogrodem”

24.10.2014
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski zapraszają na wystawę fotografii

Zapraszamy na warsztaty "Przedsiębiorczy student"

24.10.2014
Celem projektu "Przedsiębiorczy student" jest pokazanie ja wykorzystując kreatywność i ciekawe pomysły dzięki nowoczesnym narzędziom odnieść sukces w biznesie. Podczas zajęć prowadzonych w formule warsztatowej, wykorzystywane będą innowacyjne narzędzia takie jak Business Model Canvas i Customer Development- metodologia budowania rynku i wprowadzania nowych produktów.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

22.10.2014
ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Podkarpackiego dla studentów, w ramach programu stypendialnego pn. Stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego [ogłoszenie w pliku PDF]

Redakcja „Melanżu” szuka chętnych do współpracy

22.10.2014
Redakcja „Melanżu” - największego i najstarszego czasopisma studentów UR - zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą.