Kajaki na Sieniawie

06.07.2015
Centrum Sportu i Rekreacji zaprasza pracowników do wspólnego pływania po zalewie na Sieniawie.

Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami.

03.07.2015
Nowy kierunek na Wydziale Biologiczno-Rolniczym. Zapraszamy kandydatów na studia do rejestrowania się (szczegóły w zakładce Rekrutacja).

Dwaj profesorowie UR wybrani członkami PAU.

30.06.2015
20 czerwca decyzją Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Umiejętności dwaj profesorowie Uniwersytetu Rzeszowskiego: prof. dr hab. Sylwester Czopek archeolog, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz prof. dr hab. Tadeusz Boruta z Wydziału Sztuki UR zostali wybrani członkami PAU (odpowiednio: Wydział II Historyczno-Filozoficzny i Wydział VI Twórczości Artystycznej). To wyraz wielkiego uznania dla ich dorobku naukowego i artystycznego,a zarazem splendor dla naszej Uczelni.

UWAGA!

30.06.2015
SKŁADANIE WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE POMOCY MATERIALNEJ PRZEZ OSOBY PRZYJĘTE NA I ROK STUDIÓW I STOPNIA, II STOPNIA, JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH ORAZ STUDIÓW III STOPNIA

OGŁOSZENIE !

30.06.2015
do studentów/doktorantów, którzy złożyli lub będą składać wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej w systemie WIRTUALNA UCZELNIA

OGŁOSZENIE

29.06.2015
Od 3 lipca 2015 r. z powodu remontu holu w bud. A2 wejście na piętra budynku odbywać się będzie klatką schodową od strony przychodni „ MEDYK”.

UWAGA STUDENCI !

29.06.2015
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UR poszukuje studentów – wolontariuszy do pomocy podczas letniego obozu z nauką jazdy konnej w terminie 08 – 15 sierpnia 2015 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW.

26.06.2015
Uniwersytet Rzeszowski w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146), ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnej realizacji projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.