Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij
Twoja sugestia

Twoja sugestia

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – Technika – Informatyka 2013”27.09.2013 09:52

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – Technika – Informatyka 2013” zorganizowana przez pracowników Zakładu Dydaktyki Techniki i Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

W dniach 17-18 września 2013 r. miała miejsce w Przemyślu konferencja naukowa, w której obok naukowców z Polski udział wzięli badacze z Czech, Rosji, Ukrainy, Serbii, Słowacji i Turcji. Łącznie wygłoszono 62 referatyz czego 38 stanowiły prezentacje gości zagranicznych. W formie plakatów przedstawiono 91 opracowań, z czego 60 gości z zagranicy.  W centrum uwagi znalazły się zagadnienia związane z: edukacją techniczną i informatyczną, psychopedagogicznymi podstawami edukacji zawodowej, problematyką edukacji ekologicznej i społecznej, edukacją dla bezpieczeństwa, problemom uczenia się w społeczeństwie informacyjnym, kształceniem nauczycieli, zastosowaniami technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz teoretyczno-praktycznymi zagadnieniami modelowania matematyczno-informatycznego.

 

Komitet naukowy stanowili przedstawiciele ośrodków naukowych różnych krajów:

 • Prof. dr hab. Waldemar Furmanek – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – przewodniczący
 • Dr hab., prof. UR Wojciech Walat – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – wiceprzewodniczący
 • Dr Waldemar Lib – Uniwersytet Rzeszowski (Polska) – sekretarz naukowy
 • Dr hab. inż. prof. ITE Henryk Bednarczyk – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu (Polska)
 • Doc. PhDr. Miroslav Chráska, PhD. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • Doc. Ing. Serafín Čestmír Dr. Ing-Paed. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • Prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc. – Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 • Prof. PhD. Olga Filatova – Narodowy Włodzimierski Uniwersytet im. Stoletowych (Rosja)
 • Prof. PhD. Vlado Galičić – Uniwersytet w Rijece (Chorwacja)
 • Doc. PhD. Slavoljub Hilcenko – Wyższa Szkoła Zawodowa w Suboticy (Serbia)
 • Prof. Ing. Tomáš Kozík, DrSc. – Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja)
 • Dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Polska)
 • Doc. Paed Dr., Jiři Kropáč CSc. – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
 • Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Komitet Nauk Pedagogicznych PAN w Warszawie (Polska)
 • Prof. PhD. Oksana Nagorniuk – Narodowy Uniwersytet Inżynierii Środowiska w Kijowie (Ukraina)
 • Prof. PaedDr., Jozef Pavelka, PhD. – Uniwersytet w Preszowie (Słowacja)
 • Prof. PhD. Mario Plenkowić – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
 • Dr hab. prof. UR Aleksander Piecuch – Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 • Prof. dr hab. Natalia Ridei – Narodowy Uniwersytet Inżynierii Środowiska w Kijowie (Ukraina)
 • Doc. Ing. Ladislav Rudolf, PhD. – Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
 • Prof. PhD. Victor Sidorenko – Narodowy Uniwersytet Inżynierii Środowiska w Kijowie (Ukraina)
 • Dr hab. inż. prof. AGH Wiktoria Sobczyk – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. Ing. Ján Stoffa DrSc. – Wydział Pedagogiczny w Ołomuńcu (Czechy)
 • Prof. Dr. Ing. Walter E. Theuerkauf – Techniczny Uniwersytet w Brunszwiku (Niemcy)
 • Prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD. – Instytut Technologii w Dubnicy (Słowacja)
 • Dr hab. prof. AJD Jolanta Wilsz – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Komitet organizacyjny

Anna Tabaczek

Mgr Arkadiusz Nisztuk

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow