Ekipa UTW Rzeszów na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej UTW w Łazach.

 

 

 

Wyjazd ekipy UTW Rzeszów dofinansowany przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski.

Autorką zdjęć jest kol. Agnieszka Pyra.