Sekcja sportowa

Nowe terminy i nowe zajęcia gimnastyczne dla UTW w Klubie Fitness "Orbital" w Hali na Podpromiu.

13.11.2014
Ćwiczenia na rowerach stacjonarnych - indorcykling odbywają się we wtorki o godz. 9.00; dodatkowe terminy dla grup gimnastyczne są w poniedziałki i piątki o godz. 11.00 oraz w środy o godz. 12.30. Powstała nowa grupa gimnastyczna - aerobik, która zajęcia ma we wtorki o godz. 9.00. Zapraszamy! Kontakt: kol. Zofia Ostrowska-Tor, t. 602 655 208 .

Kurs SAMOOBRONY - zajęcia będą odbywały się w szkole UNICEF, ul. Ofiar Katynia 1, w czwartki o godz.16.00.

05.11.2014
Zapraszamy wszystkich chętnych - kontakt: kol. Irena Kaszałowicz, tel.692 991 677.

W sekcji sportowej w nowym roku akad.2014/2015 funkcjonuje wiele różnorodnych grup gimnastycznych.

08.10.2014
Koordynatorem sekcji jest kol.Janina Kozak, t.513 467 090; z-ca Stanisław Murias, t.886 581 109.