Aktualności

Wydział Matematyczno –Przyrodniczy informuje o II turze rekrutacji.

22.08.2014
Od dnia 25 sierpnia Wydział Matematyczno - Przyrodniczy uruchamia II TURĘ rekrutacji na kierunki: (szczegóły w artykule)

Nowa wersja bazy ERIH – ERIH Plus

20.08.2014
Na początku lipca 2014 r. została opublikowana nowa wersja bazy ERIH - ERIH Plus rozszerzona o nauki społeczne. Zachęcamy redaktorów czasopism do zapoznania się z zawartością i nowymi funkcjami bazy. Szczegóły w artykule (link zewnętrzny)

UWAGA!

07.08.2014
W dniach od 11.08. do 02.09.2014 r. Dziekanat Wydziału Filologicznego nieczynny z powodu remontów (szczegóły dot. tymczasowego dziekanatu wewnątrz)

Informacja o uruchomieniu II tury rekrutacji na Wydziale Pedagogicznym

13.08.2014
Rekrutacja na Wydziale Pedagogicznym zostanie uruchomiona na kierunku pedagogika oraz nauki o rodzinie na specjalnościach ...

XI edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze

07.08.2014
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat ciekawych i istotnych zagadnień dotyczących sfery kultury oraz promowanie i wspieranie naukowców i badaczy zajmujących się tą tematyką w ich dalszej karierze naukowej.

Konferencja "Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów"

18.07.2014
Zapraszamy osoby zainteresowane kształceniem dydaktycznym doktorantów oraz podnoszeniem kompetencji dydaktycznych kadry kształcącej Państwa uczelni do udziału w jednodniowej konferencji "Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów", która odbędzie się w dniu 12 września (w godz. 9.00-18.00) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Konkurs - praca twórcza o harcerstwie

23.07.2014
szczegóły w artykule