Aktualności

Wiadomość od Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Medycznym [dotyczy list rankingowych z dnia 27.07.2015 r.]

30.07.2015
Przedłuża się termin składania dokumentów dla kierunków Ratownictwo Medyczne i Fizjoterapii do poniedziałku 03.08.2015r do godziny 12.00

Wydział Medyczny - listy rankingowe z dnia 30.07.2015 r.

31.07.2015
Zweryfikowane listy rankingowe z dnia 30.07.2015 są już dostępne.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

27.07.2015
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb składania wniosków o przyznanie doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

27.07.2015
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. zmienił się tryb składania wniosków o przyznanie studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Ogłoszenie

16.07.2015
Uniwersytet Rzeszowski informuje, iż w dniu 9 lipca 2015 r. dokonał wyboru podmiotu do pełnienia funkcji Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu „Program Rozwoju Kompetencji” nr 1 1/PRK/POWER/3.1/2015 prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zmiana siedziby Sekcji Praktyk

13.07.2015
W dniu 13 lipca 2015 r. Sekcja Praktyk UR została przeniesiona do budynku biblioteki UR ul. Pigonia 8, pokój nr 10-11. Kontat telefoniczny pod numerem 872 1417.