Aktualności

REKRUTACJA NA SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ

19.12.2014
INSTYTUT SOCJOLOGII ogłasza rekrutację na kurs-szkolenie specjalistyczne ORGANIZACJA POMOCY SPOŁECZNEJ. Ukończenie tego szkolenia w Uniwersytecie Rzeszowskim jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami MPiPS.

TRWA REKTURACJA KOLEJNEGO PROGRAMU SANTANDER UNIVERSIDADES

19.12.2014
Uniwersytet Rzeszowski od 2012 także jest partnerem Santander Universidades i jest jedną z uczelni tworzących sieć prawie 1200 szkół wyższych na całym świecie. Santander Universidades zapewnia fundusze na nauczanie, badania naukowe, współpracę międzynarodową, rozpowszechnianie wiedzy i technologii, inicjatywy z zakresu przedsiębiorczości, wymianę studencką i innowację.

I miejsca studentów SKN Technologów Żywności „FERMENT” na konferencji w Lublinie

18.12.2014
W dniach 22-23 listopada br. w Lublinie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów: Kierunki Przyrodnicze i Medyczne, podczas której studenci SKN TŻ „FERMENT z Sekcji Mleczarstwa, której opiekunem naukowym jest dr hab. inż., prof. UR Agata Znamirowska, zajęli I miejsce w sesji plakatowej za poster: „Wpływ zastosowanego dodatku smakowego na preferencje i cechy sensoryczne napojów serwatkowych naturalnie nasyconych CO2”.

Przyznano Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2014/2015

16.12.2014
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia 926 studentom i 89 doktorantom. Największą ilość stypendiów z całej Polski na kierunku biotechnologia otrzymali studenci z Pozawydziałowego Zamiejscowego Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ogółem na Uniwersytecie Rzeszowskim stypendium ministra otrzymało 7 osób.

PLANOWANE STUDIA PODYPLOMOWE: NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

15.12.2014
W Instytucie Filologii Polskiej planuje się uruchomienie dwusemestralnych studiów podyplomowych kwalifikacyjnych: Nauczanie języka polskiego jako obcego. Celem studiów będzie merytoryczne i dydaktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze nauczy-cieli języka polskiego jako obcego.

Wielka świąteczna reaktywacja Radia FENIKS.fm

15.12.2014
Wielka świąteczna reaktywacja Radia FENIKS.fm Nie możesz tego przegapić! Słuchajcie Nas w ten czwartek 18 grudnia o 18:00!

XI Seminarium Naukowe nt. wartości w pedagogice.

15.12.2014
Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydział Pedagogiczny UR serdecznie zaprasza na XI Seminarium Naukowe nt. wartości w pedagogice, które odbędzie się 26-27 maja 2015 r. w Rzeszowie.