Aktualności

Konferencja "Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów"

18.07.2014
Zapraszamy osoby zainteresowane kształceniem dydaktycznym doktorantów oraz podnoszeniem kompetencji dydaktycznych kadry kształcącej Państwa uczelni do udziału w jednodniowej konferencji "Ars Docendi - rozwijanie wybranych kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich i doktorantów", która odbędzie się w dniu 12 września (w godz. 9.00-18.00) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie

Konkurs - praca twórcza o harcerstwie

23.07.2014
szczegóły w artykule

Międzynarodowe sympozjum - jak otrzymać czystą energię z etanolu

23.07.2014
Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje międzynarodowe sympozjum, w ramach którego będzie dyskutowane jak otrzymać czystą energię z etanolu - „International Symposium on Clean Energy from Ethanol”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 28-31 lipca 2014 a patronat nad przedsięwzięciem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wnioski o finansowanie lub dofinansowanie aparatury przez MNiSW w roku 2015

23.07.2014
W oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.10.2010 roku w „sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych” (Dz. U. Nr 200 poz. 1324) można składać wnioski na rok 2015.

Nabór do Projektu Staż Sukcesem Naukowca

16.07.2014
Projekt „Staż Sukcesem Naukowca – II edycja” (SSN II) to niezwykła okazja do sprawdzenia w praktyce wiedzy, którą pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni zdobyli na uczelni lub w jednostce naukowo-badawczej. Udział w projekcie umożliwia naukowcom odbycie stażu w wybranym podkarpackim mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwie i tym samym podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności danej branży. Staż trwa 6 miesięcy (możliwe są krótsze staże trwające minimum 3 miesiące).

K o m u n i k a t

16.07.2014
Dział Spraw Osobowych prosi nauczycieli UR , którzy w ramach podwyżki płac otrzymują tzw. wynagrodzenie projakościowe o zgłaszanie się w terminie do 28 lipca br. ( ul. Rejtana 16 C, pok. 14, 17 i 18 ) w celu podpisania Aneksów do umów o pracę.

UWAGA: WYCIECZKA NA CHORWACJĘ…

01.07.2014
Dział Spraw Osobowych informuje, że wycieczkę na Chorwację w dniach od 05.09 – 14.09.2014 r. oraz 07.09. – 16.09.2014 r. zorganizuje zgodnie z przetargiem Biuro Podróży EL HOLIDAY, Rzeszów, ul. Ustrzycka 101( Pani Ewelina Lubczyńska tel. 604 247 912).

WYDZIAŁ MUZYKI UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO ZAPRASZA

15.07.2014
NA 4 –semestralne studia podyplomowe (październik 2014-czerwiec 2016) MUZYKOTERAPIA

Tytuł Doctora Honoris Causa dla dr hab. prof. UR Marka Palucha

09.07.2014
W dniu 29 maja 2014 r. Rektor i Senat Uniwersytetu Narodowego imienia Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim nadał tytuł Doctora Honoris Causa dr hab. prof. UR Markowi Paluchowi, pracownikowi naukowemu Wydziału Pedagogicznego UR.