Wydział Pedagogiczny

OGŁOSZENIE WYBORCZE

14.11.2013
KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, REALIZUJĄC TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH, Z A P R A S Z A WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z GRUPY SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (profesorowie i doktorzy habilitowani) TWORZONEGOWYDZIAŁUPEDAGOGICZNEGO, NA ZEBRANIE WYBORCZE

OGŁOSZENIE WYBORCZE

14.11.2013
KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, REALIZUJĄC TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH, Z A P R A S Z A WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z GRUPY POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH(NIESAMODZIELNI) TWORZONEGO WYDZIAŁU PEDAGOGICZNEGO, NA ZEBRANIE WYBORCZE

OGŁOSZENIE WYBORCZE

14.11.2013
KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, REALIZUJĄC TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH, Z A P R A S Z A WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z GRUPY SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH (profesorowie i doktorzy habilitowani) TWORZONEGO WYDZIAŁU MUZYKI, NA ZEBRANIE WYBORCZE

OGŁOSZENIE WYBORCZE

14.11.2013
KOMISJA WYBORCZA UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO, REALIZUJĄC TERMINARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH, Z A P R A S Z A WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW Z GRUPY POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH(NIESAMODZIELNI) TWORZONEGO WYDZIAŁU MUZYKI, NA ZEBRANIE WYBORCZE

OGŁOSZENIE KOMISJI WYBORCZEJ UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO

07.11.2013
Zebranie otwarte z kandydatami na prodziekanów Wydziału Muzyki