mgr Marlena Pieniążek

asystent

w Katedrze Pedagogiki Medialnej i Komunikacji Społecznej

 

Kontakt:

ul. ks. J. Jałowego 24

35-959 RZESZÓW

e-mail: marlena.pieniazek@ur.edu.pl

 

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:  

  • aktywność prospołeczna młodzieży,
  • aktywność wolontariacka,
  • oddziaływanie mass- mediów na dzieci i młodzież

 

WYBRANE PUBLIKACJE:

  1. Pieniążek M., Zielińska M., Wizerunek kobiety w reklamie w kontekście pedagogiki medialnej., w: Morbitzer J., Musiał E. [red.], Człowiek , Media, Edukacja., Kraków 2013, s. 493- 499.
  2. Pieniążek M., Zielińska M., Wolontariat jako forma aktywności prospołecznej młodzieży studenckiej. Raport z badań. ( w druku)